Cruce de la frontera Estados Unidos y México Noviembre de 2018 - foto de stock

Sitwayen Gwatemala, Belize, Salvador oswa Ondiras ki vle antre nan fwontyè sid Meksik la pou fè acha oswa vizite manm fanmi yo ka aplike pou TVR la.

Benefis:

 • Vizite oswa transpòte eta Kanpeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo ak Yucatan pou jiska sèt jou kontinyèl.
 • Antre ak sòti fòmèlman atravè nenpòt pwen antre sou fwontyè sid la.
 • Valab pou senkan.
 • Pwosesis la gratis

 

Kondisyon orijinal ak kopi:

 • Paspò, dokiman idantifikasyon pèsonèl oswa dokiman idantite ak vwayaj, ki valab ak aktyèl.
 • Nan ka etranje ki abite nan Gwatemala, Beliz, El Salvador oswa Ondiras, yo dwe prezante dokiman ki akredite yo kòm rezidan pèmanan.

 

Nan ka moun ki poko gen 18 an

 • Soumèt yon batistè, ki gen dat emisyon an pa plis pase sis mwa.
 • Soumèt otorizasyon paran oswa gadyen legal yo akòde devan yon notè piblik oswa jistis lapè

 

Pwosedi

 1. Ale ak tout dokiman yo mande yo nan nenpòt nan sèt pwen antre ki sitiye sou fwontyè sid la.
 2. Ajan Federal Migrasyon an pral revize dokiman ou yo.
 3. Done byometrik ou yo pral pran, tankou anprent dwèt, iris, siyati ak fotografi dijital.
 4. Ajan an pral fè yon entèvyou opinyon, ki pral entegre nan aplikasyon an pou pwosesis imigrasyon.
 5. Yon fwa ke enfòmasyon yo te analize, rezilta a nan pwosesis la pral notifye.
 6. Si aplikasyon an apwouve, ou dwe siyen epi mete anprent ou sou dokiman yo te pwodwi pandan pwosesis imigrasyon an.
 7. Finalman, Ajan Federal Migrasyon an ap ba w TVR ou

Pou plis enfòmasyon, rele 01 800 00 46264 soti nan Meksik epi rele 00 (502) 2420 3400 soti nan Gwatemala, ou ka klike sou lyen sa a tou.

REMAK:

Sonje ke ak kat sa a ou p ap kapab fè aktivite peye nan Meksik.

 

Fuente: 

Tarjeta de Visitante Regional (TVR) | Instituto Nacional de Migración | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)