این سند برای کمک به شما در سازگار ساختن زندگی جدید تان در ایالات متحده امریکا آماده شده است. کارکنان مسلکی از سازمان های اسکان مجدد غیر انتفاعی در سرتاسر ایالات متحده برای شناسایی نقاط کلیدی در مورد مسایل نگرانی های اصلی پناهندگان و افراد ذینفع ویزای مهاجرت خاص (SIV) که از قبل در امریکا مسکن گزین میباشند، با هم همکار شده اند. پس از آن، این پیشنهادات توسط وزارت امور خارجه، اداره جمیعت، مهاجرین و پناهندگان بطور یک ابزار جمع آوری شده تا با شما کمک کرده و درباره تجربه های جدید به شما معلومات دهند که شما با آنها روبرو خواهید شد همانا که شما به خانه جدید تان مجدداً مسکن گزین میشوید.

 

 

پذیرش و جایگزینی (R&P) منفعت ها و دیگر کمک ها:

 

1)    سازمان اسکان مجدد شما و شریک های دولت فدرال و محلی آن منابع محدود دارند که در وقت ورود شما به نیازهای ابتدایی تان رسیدگی کنند. مقدار منابع موجود برای شما به عوامل مختلف بستگی دارد. شغل زودتر و بودجه عاقلانه پول در اوایل خود کفائی بسیار مهم می باشند.   

2)    مصارف زندگی و موجودیت حمایت عمومی در سرتاسر ایالات متحده متفاوت است. کمکی که به شما داده میشود از یک جای به جای دیگر مشابه نیست. اگر دوستان شما در یک موقعیت ایالات متحده بگویند که آنها بعضی منفعت ها را بدست می آورند، این بدین معنا نیست که شما عین منفعت ها را بدست خواهید آورد.    

3)   با توجه به نرخ بسیار بلند منازل و موجودیت منازل محدود، صرف آنعده مهاجرین با ویزای مهاجرت خاص در مناطق ویرجینیای شمالی جابجا خواهند شد که با همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند، یا مادر کلان و پدر کلان شان یکجا میشوند.

4)    منطقه میتروی واشنگتن دی سی و بعضی شهرها در کالیفورنیا برای رهایش مناطق بسیار قیمتی اند و پیدا کردن خانه و کار در این مناطق مشکل بوده میتواند. منفعت های اسکان مجدد را که شما در آنجا بدست می آورید، ممکن است مصارف زندگی شما درین مناطق را به آرامی تحت پوشش قرار ندهد. اگر شما ترتیبات سفر را خودتان انجام میدهید، بجز ازینکه شما اقارب نزدیک یا دوستان درین مناطق دارید که قادر به ارائه حمایت مالی و مسکن برای شما تا زمانی باشند که شما برای خود کار پیدا کنید که مصارف زندگی تان را تحت پوشش بگیرد، بهتر خواهد بود که در یک منطقه مختلف در ایالات متحده سفر کنید.

5)    بعد از ورود در ایالات متحده، نقل مکان کردن به موقعیت دیگر و همچنان انکار از رفتن به محل اختصاص داده شده برای شما ممکن بالای منفعت های اسکان مجدد شما تاثیرافگن باشد. سازمان اسکان مجدد در موقعیت جدید ممکن است قادر به ارائه عین مقدار خدمات و یا کمک نقدی با شما نباشد. قبل از تهیه پلان برای نقل مکان متوجه باشید که درباره این مفکوره تان با سازمان اسکان مجدد خود صحبت کنید.

6)   هیچ رفتار ترجیحی برای افراد ذینفع ویزای مهاجرت خاص (SIV) یا پناهندگان که با دولت ایالات متحده امریکا کار کرده یا همکار بودند، وجود ندارد. واجد شرایط بودن برای منفعت ها و خدمات اسکان مجدد به علت ملیت، نژاد، مذهب و یا جنسیت تحت تاثیر قرار نمیگیرد.

7)   شما نیاز ندارید که به هر کس چون دوستان، اقارب، یا کدام سازمان پول بپردازید که شما را در ایالات متحده سپانسر کنند.

8)   شما به بازپرداخت قرضه سفر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در ظرف شش ماه بعد از ورود تان در ایالات متحده شروع خواهید کرد.

 

شغل

 

9)   برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده امریکا برای کمک به شما با ضروریات اساسی تان در دوران هفته های اول ورود تان به امریکا طرح شده است. بعد از رسیدن تان، پیدا کردن کار یکی از اولین اهداف شما خواهد بود. این برای شما و اعضای خانواده تان مهم است که انگلیسی یاد بگیرید (اگر از اول به این زبان مسلط نیستید)، اما به همان اندازه مهم است که اولین کار در دست آمده را قبول کنید. بودن در محل کار یک فرصت بسیار عالی برای تمرین زبان انگلیسی را فراهم میکند. هر قدر زودتر که شما کار کردن را شروع کنید همانقدر زودتر شما قادر به پرداخت مصارف زندگی تان می باشید. بسیاری از خانواده ها به این باور اند که زن و شوهر هر دو باید کار کنند تا خانواده شان از لحاظ اقتصادی خود کفا شود.

10)  شما به یک برنامه کار معرفی خواهید شد و برای دریافت کار با شما کمک خواهد شد، این مهم نیست که شما در کجا مسکن گزین میشوید.    

11) ممکن است دریافت کردن یک کار مدت طولانی تر را دربر گیرد نسبت به آن که شما توقع دارید. همچنان دریافت کار پوره روز یا وظایف دایمی در ابتدا سخت بوده میتواند.  

12) اولین وظیفه شما در ایالات متحده احتمالاً عین مسلک شما و یا ساحه کاری شما نباشد که در کشور خودتان داشتید. وظیفه قبلی با اردو یا دولت ایالات متحده امریکا هر کار در امریکا را تضمین نمیکند. اولین کار شما احتمالاً کاری به سطح ابتدایی و غیر مسلکی و احتمالا وظیفه موقتی یا نیمه وقت بوده میتواند. ممکن است شما بالاخره یک وظیفه در مسلک خودتان دریافت کنید بعد از آن که شما در ایالات متحده امریکا یک سابقه کاری برای تان ایجاد کنید، در زبان انگلیسی مهارت بدست آورید، و هر نوع تصدیق مجدد یا آموزش لازمه را حاصل کنید. تا آن وقت وظیفه به سطح ابتدایی بهترین طریقه برای آشنا شدن با محیط کاری امریکا و بدست آوردن تجربه است که شما توسط استخدام کننده های آینده تان مورد قدردانی قرار خواهید گرفت.

 

مسکن، لباس، و موبل و فرنیچر

 

13)  کمک های ابتدایی را که شما برای خانه، لوازم خانه و موبل و فرنیچر دریافت میکنید بسیار اساسی اند. بسیاری چیزها مثل لباس و موبل و فرنیچر ممکن است مستعمل، دست دوم و یا بسیار ارزان باشند، اما تمام اشیای فراهم شده پاک و صحی خواهند بود.

14)  دولت ایالات متحده امریکا میخواهد که سازمان های اسکان مجدد لوازم اساسی خانه و موبل و فرنیچر را تامین کنند. در این لوازم اقلام لوکس از قبیل تلویزیون، رادیو، تیلفون، دی وی دی پلئیر، کمپیوتر، جاروی برقی، بایسیکل، موتر و یا ایر کندیشن شامل نیست. این اقلام ممکن است موجود باشند اگر سازمان اسکان مجدد آنها را بطور کمک خیریه از منابع دیگر دریافت میکنند.

15) اپارتمان ها قابل دسترس ترین و ارزان ترین شکل مسکن برای بسیاری از امریکایی ها است، و این چیزی است که شما باید به طور اولین خانه خود در ایالات متحده توقع داشته باشید. افراد مجرد یا تنها ممکن است با یک یا چند نفر مجرد/تنهای دیگر عین جنس در یک خانه جابجا شوند تا اینکه از عهده مصارف زندگی بطریق بهتر برآمده بتوانند. اگر شما انجام این کار یعنی در یک خانه بودن با دیگر افراد تنها را انتخاب می کنید، و با احترام به هر گونه قرارداد اجاره که شما ممکن است آن را امضاء کرده باشید، بعد از آنکه شما شروع به کار کردن میکنید و از عهده مصارف خانه انتخاب خودتان برآمده میتوانید، شما از منزل شریکی تان نقل مکان کرده میتوانید.  

 

 

مراقبت های صحی

 

16) پوشش مراقبت های صحی عمومی محدود است؛ مراقبت دندان و چشم ممکن است تحت پوشش قرار نگیرد. ممکن است وقت گرفتن برای ملاقات معمول با یک داکتر چندین هفته را در بر گیرد، اگرچه ضروریات جدی صحی به موقع مناسب مورد غور قرار خواهند گرفت. بعد از آنکه شما کار کردن را شروع میکنید و بیمه صحی خصوصی را خریداری کرده میتوانید، انتخاب ها برای مراقبت های صحی شما افزایش می یابد.  

17)   در ایالات متحده امریکا مریضی روانی/اعصاب یا خدمات روانی اجتماعی ننگ نیست، و شما باید از این خدمات استفاده کنید اگر موجود استند و شما فکر می کنید که این خدمات به شما کمک میکنند. سپانسر سازمان اسکان مجدد شما در پیدا کردن خدمات مراقبت های صحی مناسب با شما کمک می کند.    

 

 

سازگاری فرهنگی

 

18) سال اول شما در ایالات متحده امریکا یک دوره سازگای است. شما در یک جامعه جدید زندگی خواهید کرد، قوانین جدید را اطاعت خواهید کرد، در وظیفه جدید کار خواهید کرد، و دوست های جدید خواهید ساخت. برای چند ماه اول، کارکنان سازمان اسکان مجدد شما در سعی و تلاش تان برای اعمار مجدد زندگی جدید تان کمک خواهند کرد و برای هر چه زودتر خود کفا شدن شما از لحاظ اقتصادی به شما بهترین کمک را انجام خواهند داد.

19) ایالات متحده امریکا متشکل از افراد با سوابق مختلف نژادی و قومی است و سازمان های اسکان مجدد که با پناهندگان کمک میکنند به همان اندازه متنوع استند. کارمندان کیس شما از هر نژاد، مذهب، قومیت یا جنسیت بوده میتوانند و آنها نفع شما را در ذهن خود دارند.

 

اگر میخواهید اطلاعاتت بیشتری در مورد  زندگی درایالات متحده امریکا حاصل کنید لطفا به www.corenav.org