Sonje ke CBP One toujou ap fonksyone e se sèl fason pou jwenn yon randevou nan yon pò antre Ozetazini. Si w ap kreye kont CBP One ou a, aplikasyon an ap mande w pou w chwazi metòd otantifikasyon pou kont ou a ka vin pi sekirize. Ou dwe itilize l chak fwa w konekte. Nou envite w tcheke enfòmasyon sa yo ke nou pataje:

Ou kapab tou konsilte enfòmasyon sa yo sou paj Facebook nou an, lè w klike isit la.

 

AUTCBPONE_CR_ID-1.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

AUTCBPONE_CR_ID-2.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

Pou aprann plis sou sijè sa a, nou envite w tcheke enfòmasyon sa yo ke nou pataje:

Si w bezwen plis enfòmasyon, kontakte nou.

 

 

Prepare pa InfoDigna · Signpost