Se yon pwosesis regilarizasyon migratwa nan peyi Meksik, ki nan atik 52 Lwa sou Migrasyon. Nou envite w tcheke enfòmasyon sa yo ke nou pataje:

Ou kapab tou konsilte enfòmasyon sa yo sou paj Facebook nou an, lè w klike isit la.

 

RMRHMX_CR_ID-1.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

RMRHMX_CR_ID-2.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

RMRHMX_CR_ID-3.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

RMRHMX_CR_ID-4.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

RMRHMX_CR_ID-5.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

RMRHMX_CR_ID-6.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

RMRHMX_CR_ID-7.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

RMRHMX_CR_ID-8.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

Si w vle telechaje materyèl sa a nan fòma infografik, klike la a.

Si ou vle telechaje bwochi a ak enfòmasyon sa yo, klike la.

 

Si w bezwen plis enfòmasyon, kontakte nou.

 

 

Prepare pa InfoDigna · Signpost