Nou se yon platfòm dijital ki bay enfòmasyon an sekirite pou moun k ap deplase ki nan Meksik. Nou pa fè pati okenn gouvènman e swen nou gratis. Si w vle plis enfòmasyon, ekri nou sou InfoDigna sou WhatsApp oswa voye yon mesaj dirèk sou chanèl Facebook nou an epi n ap reponn tout kesyon w yo.

 

Nou envite w tcheke enfòmasyon sa yo ke nou pataje:

 

POST_CR_ID-1.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

Telechaje fòma flyer la isit la.

Telechaje fòma afich la isit la.

 

Pou plis enfòmasyon, gade videyo nou an an Panyòl Kisa InfoDigna ye?, oswa vizite paj Facebook nou an.

 

 

Prepare pa InfoDigna · Signpost