Azil se yon fòm pwoteksyon ki pèmèt yon moun rete Etazini olye pou yo retire li (depòte) nan yon peyi ki gen malere oswa pèsekisyon. Nou envite w tcheke enfòmasyon sa yo ke nou pataje:

Ou kapab tou konsilte enfòmasyon sa yo sou paj Facebook nou an, lè w klike isit la.

 

ASILOEU_CR_ID-1.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

ASILOEU_CR_ID-2.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

ASILOEU_CR_ID-3.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

ASILOEU_CR_ID-4.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

ASILOEU_CR_ID-5.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

ASILOEU_CR_ID-6.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

Telechaje bwochi a isit la.

Pou aprann plis sou sijè sa a, nou envite w tcheke enfòmasyon sa yo ke nou pataje:

Si w bezwen plis enfòmasyon, kontakte nou.

 

 

Prepare pa InfoDigna · Signpost