Sonje ke pou mande yon randevou nan aplikasyon CBP One, ou dwe gen yon adrès Ozetazini kote ou pral rete. Tcheke enfòmasyon sa yo pou wè fason ou dwe ekri adrès kote w pral rete Ozetazini an nan aplikasyion CBP One:

Ou kapab tou konsilte enfòmasyon sa yo sou paj Facebook nou an, lè w klike isit la.

 

DCBP_CR_ID-1_Compressed.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

Pou aprann plis sou sijè sa a, nou envite w tcheke enfòmasyon sa yo ke nou pataje:

Si w bezwen plis enfòmasyon, kontakte nou.

 

 

Prepare pa InfoDigna · Signpost