Èske ou bezwen chanje nimewo telefòn ou te konekte ak kont CBP One ou a? Nou ankouraje w tcheke enfòmasyon sa yo ki pral ede w fè pwosesis sa a:

Ou kapab tou konsilte enfòmasyon sa yo sou paj Facebook nou an, lè w klike isit la.

 

NUMCBP_CR_ID-1_Compressed.jpg

Telechaje imaj sa a iesit la.

 

Si w bezwen plis enfòmasyon, kontakte nou.

 

 

Prepare pa InfoDigna · Signpost