Èske w bezwen yon egzamen medikal, men ou pa konnen ki kote pou w ale?

Nan Meksik, aksè nan sante se yon dwa rekonèt pa lalwa kèlkeswa nasyonalite oswa imigrasyon estati pèp la. Kominote ki an mouvman (migran, refijye oswa moun k ap chèche azil) gen dwa pou resevwa nenpòt kalite swen medikal gratis e san okenn restriksyon.

Sonje ke ou merite tretman diyite, respè ak san diskriminasyon kèlkeswa orijin etnik ou, sèks ou, sitiyasyon sosyal ou, oryantasyon seksyèl oswa eta sivil ou. Si w ap viv nan Ciudad Juárez oswa si w nan vil la tanporèman, ou ka ale nan youn nan Sant Sante oswa Lopital Piblik nan Ministè Sante ke nou bay pi ba a:

hand-needle-leg-finger-pink-nail-651185-pxhere.com.jpg

 • Centro de Salud Azteca I Calle Chamulas #6501 (kwen ak lari a Tlahuicas), Col. Aztecas | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Azteca II Calle Olmecas S/N (entre Calles Tzetzales y Chinacantecos), Col. Aztecas | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Bellavista Avenida Vicente Guerrero S/N (kwen ak lari a Juárez), Col. Centro | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Fidel Ávila Avenida Fidel Ávila #1550, Col. Fidel Ávila | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Galeana Calle Cuicuilco #220 (kwen ak lari a Mexcala), Col. Galeana | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Independencia II Calle Profra. Isaura Espinoza #7406, Col. Independencia II | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Luis Estavillo Muñoz Calle José Martí #2824, Col. Américas | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Morelos Calle Pedernal #7127 (kwen ak lari a Cuarzo), Col. Morelos | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Plutarco Elías Calles Calle Isla Curazao S/N (kwen ak lari a Tolcayuca), Col. Tarahumara | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Revolución Mexicana Calle Trinidad Rodríguez #2413, Col. Revolución Mexicana | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud San Felipe Calle Francisco Javier Mina #3996, Col. Durango | Lendi a Vandredi 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Todos Somos Mexicanos Calle Francisco Villa S/N, Col. Centro (a un costado de COESPO) Lendi a Vandredi 7:00 a.m. a 10:00 p.m. | Sábados y Domingos 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Hospital de la Mujer Avenida Paseo Triunfo de la República S/N, Col. Partido Escobedo | Atención 24 horas Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Hospital General de Ciudad Juárez Avenida Paseo Triunfo de la República #2401, Col. Margaritas | Atención 24 horas Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Hospital Infantil de Especialidades (HIES) Avenida Vicente Guerrero #8209, Fraccionamiento del Valle | Atención 24 horas Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la

 

En caso de emergencia, comunícate al 911.

Fuentes de información

Directorio de Centros de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.ssch.gob.mx/tmp/directorio.pdf