Nan Meksik, aksè nan sante se yon dwa rekonèt pa lalwa kèlkeswa nasyonalite oswa imigrasyon estati pèp la. Kominote ki an mouvman (migran, refijye oswa moun k ap chèche azil) gen dwa pou resevwa nenpòt kalite swen medikal gratis e san okenn restriksyon.

Sonje ke ou merite tretman diyite, respè ak san diskriminasyon kèlkeswa orijin etnik ou, sèks ou, sitiyasyon sosyal ou, oryantasyon seksyèl oswa eta sivil ou. Si w abite Matamoros oswa si w nan vil la tanporèman, ou ka ale nan youn nan Sant Sante Ministè Sante ke nou bay pi ba a:

needle-professional-arm-human-body-blood-skin-647863-pxhere.com.jpg

 • Centro de Salud Colonia Chapultepec
  Boulevard Manuel Cavazos Lerma S/N (entre Calles Juan de La Barrera y Universidad), Col. Chapultepec
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Chula Vista
  Calle Burgos S/N (kwen ak lari a Miquihuana), Col. Chula Vista
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Enrique Cárdenas
  Calle Mar Ártico #64 (kwen ak lari a Guillermo Guajardo), Col. Enrique Cárdenas
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Esperanza
  Calle Torreón #20 (kwen ak lari a Chihuahua), Col. Esperanza
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Francisco Zarco
  Calle Guillermo Prieto S/N (entre Calles Ing. Vallarta e Ignacio Ramírez), Col. Francisco Zarco
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Independencia
  Calle Constitución de 1917 S/N (entre Calles Francisco I. Madero y Democracia Social), Col. Independencia
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia José López Portillo
  Calle Del Trabajo S/N (entre Calles José López Portillo y Progreso), Col. José López Portillo
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Las Culturas
  Calle Otomí S/N (entre Avenida Las Culturas y Calle Camino Real), Col. Las Culturas
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Lauro Villar
  Calle Tejupilco #40 (esquina Paseo del Caminante), Col. Lauro Villar
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Lázaro Cárdenas
  Calle Francisco Villa #174, Col. Lázaro Cárdenas
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Mariano Matamoros
  Calle Olmo S/N (kwen ak lari a Algarrobo), Col. Mariano Matamoros
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Obrera
  Calle 25 S/N (kwen ak lari a Hojalateros), Col. Obrera
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Paraíso
  Calle Fresno #10, Col. Paraíso
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Progreso
  Calle Samuel Morse S/N (entre Calles Almendro y Galileo Galilei), Col. Progreso
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia San Rafael
  Calle Eugenio López #51, Col. San Rafael
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Colonia Tecnológico
  Calle Tenochtitlan S/N (entre Calles Monte Albán y Camino Real), Col. Tecnológico
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la

Nan ka ijans, rele 911 oswa ale nan:

 • Hospital General Matamoros "Dr. Alfredo Pumarejo"
  Avenida Canales #800, Col. Unidad Hogar
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la

 

Fuentes de información

Infraestructura en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas. https://www.tamaulipas.gob.mx/salud/infraestructura-en-salud/