Nan Meksik, aksè nan sante se yon dwa rekonèt pa lalwa kèlkeswa nasyonalite oswa imigrasyon estati pèp la. Kominote ki an mouvman (migran, refijye oswa moun k ap chèche azil) gen dwa pou resevwa nenpòt kalite swen medikal gratis e san okenn restriksyon.

Sonje ke ou merite tretman diyite, respè ak san diskriminasyon kèlkeswa orijin etnik ou, sèks ou, sitiyasyon sosyal ou, oryantasyon seksyèl oswa eta sivil ou. Si w ap viv nan Tijuana oswa si w nan vil la tanporèman, ou ka ale nan youn nan Sant Sante nan Ministè Sante ke nou bay pi ba a:

hand-leg-heart-arm-measurement-human-body-1218125-pxhere.com.jpg

 • Centro de Salud 3 de Octubre: Calle Eucalipto #1, Col. 3 de Octubre | Kontakte: 664 689 6223 Tcheke kote w soti nan Google Mapsaquí
 • Centro de Salud Camino Verde:  Avenida Xicoténcatl S/N (kwen ak lari a El Mexicano), Col. Camino Verde | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Cañón del Padre: Calle Choix #5 (kwen ak lari a San Blas), Col. Melchor Ocampo | Kontakte: 664 623 0035 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Cumbres Calle Monte Coropuna S/N (kwen ak lari a Monte Elías), Col. Las Cumbres | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud El Rubí: Boulevard Fundadores S/N (esquina Libramiento Sur), Col. El Rubí | Kontakte: 664 900 8792 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Flores Magón: Calle Ley Federal del Trabajo S/N (kwen ak lari a Obreristas), Col. Flores Magón | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Florido Morita: Calle Azafrán S/N (kwen ak lari a Principal), Col. El Florido 4a Sección | Kontakte: 664 102 8113 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Herrera: Calle Citlaltépec #1150, Col. Santa Rosa Ciudad | Kontakte: 664 663 4144 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Insurgentes: Calle Mexicanidad #2920 (kwen ak lari a 26 de Septiembre), Col. Insurgentes | Kontakte: 664 103 9233 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud La Mesa: Calle Del Canal S/N (kwen ak lari a Madrid), Col. Durango | Kontakte: 664 686 0225 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Lázaro Cárdenas: Calle Manuel M. Dieguez #1415, Col. Lázaro Cárdenas | Kontakte: 664 664 2812 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Lomas Taurinas: Calle Lázaro Cárdenas #100, Col. Alfonso Garzón | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Mariano Matamoros: Ruta Mariano Matamoros #9004, Col. Mariano Matamoros | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Miramar: Calle María Antonieta Ponds #1791, Col. Miramar | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Ojo de Agua: Avenida Emiliano Zapata S/N, Ejido Ojo de Agua | Kontakte: 664 685 2930 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Otay: Calle Manuel L. Carpio #2237, Col. Nueva Tijuana | Kontakte: 664 607 9921 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Pedregal de Santa Julia: Calle Osa Menor S/N, Col. Pedregal de Santa Julia | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps aquí
 • Centro de Salud Pípila: Avenida las Torres #2, Col. El Pípila | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Reacomodo Sánchez Taboada: Calle Constructores S/N (kwen ak lari a Virgo), Col. Sánchez Taboada Produtsa | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Reforma: Calle Séptima #22 (kwen ak lari a Guillermo Prieto), Col. Reforma | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Sánchez Taboada: Calle Cruz del Sur #226, Col. Sánchez Taboada Produtsa | Kontakte: 664 969 6283 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Terrazas del Valle: Calle Hacienda Ixtapalapa S/N, Col. Terrazas del Valle | Kontakte: 664 684 5951 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Tijuana: Avenida Constitución #1641, Zona Centro | Kontakte: Sin información Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Valle Verde: Avenida del Peñón S/N (kwen ak lari a Humanismo), Col. Valle Verde | Kontakte: 664 638 7565 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la

Nan ka ijans, rele 911 oswa ale nan:

 • Hospital General de Tijuana Avenida Centenario #10851, Zona Urbana Río | Kontakte: 664 684 0325 Ext. 2411 y 2412 Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la.

Fuentes de información

Hospitales y Centros de Salud en el Estado. https://www2.saludbc.gob.mx/pages/index.php

Directorio de Unidades y Hospitales de la Secretaría de Salud de Baja California. https://www.saludbc.gob.mx/pages/pdf/directorio.pdf