Nan Meksik, aksè nan sante se yon dwa rekonèt pa lalwa kèlkeswa nasyonalite oswa imigrasyon estati pèp la. Kominote ki an mouvman (migran, refijye oswa moun k ap chèche azil) gen dwa pou resevwa swen medikal gratis e san restriksyon. Sonje ke ou merite tretman diyite san diskriminasyon kèlkeswa orijin etnik ou, sèks, sitiyasyon sosyal, oryantasyon seksyèl oswa eta sivil ou.

needle-professional-arm-human-body-blood-skin-647863-pxhere.com.jpg

 

Èske w bezwen yon egzamen medikal, men ou pa konnen ki kote pou w ale?

Si w abite Tapachula oswa si w nan vil la tanporèman, ou ka ale nan youn nan Sant Sante Ministè Sante ke nou site anba a (li pa nesesè pou w rantre oswa peye okenn frè):

 • Centro de Salud Indeco Cebadilla
  Calle Juan Aldama S/N, Col. Indeco Cebadilla (dèyè lekòl primè a "Venustiano Carranza")
  Livrezon randevou: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (chanjman maten) / 12:00 p.m. a 1:00 p.m. (chanjman apremidi)
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Llano de la Lima
  Calle Principal S/N, Ejido Llano de la Lima (a un costado de la Casa Ejidal)
  Livrezon randevou: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (chanjman maten)
  Si te encuentras en el albergue Hospitalidad y Solidaridad te corresponde acudir a esta dirección
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Nuevo Milenio
  Calle San Ramón S/N (entre Calles 6 de Marzo y San Isidro), Col. Nuevo Milenio
  Livrezon randevou: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (chanjman maten) / 12:00 p.m. a 1:00 p.m. (chanjman apremidi)
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Palmeras
  Calle Gyves Córdova S/N, Col. Las Palmeras (a un costado de la Escuela Secundaria "Quetzalcóatl")
  Livrezon randevou: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (chanjman maten)
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Raymundo Enríquez
  Calle Central Oriente #4, Col. Raymundo Enríquez
  Livrezon randevou: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (chanjman maten)
  Si te encuentras en el albergue Jesús El Buen Pastor te corresponde acudir a esta dirección
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Santa Clara
  Calle Perla del Soconusco S/N, Col. Burocrática Santa Clara
  Livrezon randevou: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (chanjman maten) / 12:00 p.m. a 1:00 p.m. (chanjman apremidi)
  Si te encuentras en el albergue Belén te corresponde acudir a esta dirección
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Tapachula de Córdova y Ordóñez
  8a. Avenida Norte S/N (entre 19a. y 21a. Calle Poniente), Col. 5 de Febrero
  Livrezon randevou: 7:00 a.m. a 9:00 a.m. (chanjman maten) / 2:00 p.m. a 4:00 p.m. (chanjman apremidi)
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la
 • Centro de Salud Villa de las Flores
  Calle Jacarandas S/N (kwen ak lari a Jazmín), Col. Villa de las Flores
  Livrezon randevou: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. (chanjman maten) / 12:30 p.m. a 1:30 p.m. (chanjman apremidi)
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la

Li enpòtan pou sonje ke akòz pandemi COVID-19, swen ki pa ijan yo bay sèlman nan randevou pwograme. Nan ka ijans, rele 911 oswa ale nan:

 • Hospital General de Tapachula
  Carretera Federal Tapachula-Puerto Madero Km. 10.5 | Sèvis 24 èdtan
  Tcheke kote w soti nan Google Maps isit la

Ki dokiman ou ta dwe pote pou yo ka okipe?

Yo mande kondisyon sa yo pou verifye si klinik ou te ale a se klinik ki koresponn ak ou epi pou w ouvri yon dosye sou siveyans sante w:

 • Dokiman pèsonèl kote non w parèt (pa egzanp: CURP pwovizwa, fèy COMAR, paspò oswa kat vizitè)
 • Prèv adrès pou adrès aktyèl la

Si w pa gen okenn nan dokiman sa yo, se dwa w pou w resevwa swen medikal ou mande a.

 

Fuentes de información

Unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chiapas. https://saludchiapas.gob.mx/unidades-medicas

Ruta de atención a la salud Tapachula-México. Médicos del Mundo Francia-México.