desierto__camino.jpg

Nan Meksik gen zòn dezè ak forè, ak rivyè ak mòn, kote ou ka atake pa bèt oswa kouri soti nan dlo oswa manje, mete sante ou an danje. Anplis de sa, pandan transpò ou atravè Meksik ou ka fè fas ak lòt danje. Anba a, nou lis kèk rekòmandasyon;

Pa vwayaje nan zòn ki pa gen anpil moun, ou ka viktim vòlè oswa manm gang.

Pa travèse rivyè oswa mòn, paske kouran yo ak move tan an ka lakòz yon aksidan. Evite benyen nan rivyè oswa nan letan, sitou si w pa konnen ki jan pou w naje, paske yo ka gen zòn pwofon ki difisil pou detekte ak je toutouni epi ou riske nwaye.

Pa anboche sèvis gid ilegal; Yo ka abandone w, atake, kidnape e menm ekstòde fanmi w.

Pa aksepte vwayaje ki gen anpil moun nan machin fèmen oswa ki gen ti vantilasyon; ou ka dezidrate, toufe, fè yon aksidan, oswa abandone.

Pa monte tren machandiz, paske ou ka tonbe epi soufri blesi pèmanan oswa menm lanmò.

Sonje ke, nan kote ki gen klima cho, tou de twopikal ak dezè, ou ka jwenn yon gran varyete bèt pwazon, tankou eskòpyon, areye, ak koulèv, pami lòt moun. Nan ka yon bèt pike oswa mòde, rete kalm, lave blesi a si ou kapab, epi chèche èd imedyatman.

 

Dezè pandan jounen an. Nan dezè a, espesyalman nan eta nò Meksik yo, tanperati yo ekstrèm pandan jounen an, rive nan 50°C/122°F, oswa plis, kidonk konsidere pran avèk ou:

 • Dlo pou bwè (omwen 4 lit)
 • Manje nan bwat oswa nan pake
 • Serom oral, oswa si w pa fè sa, dlo ak yon zongle sèl.
 • Mete pantalon ak manch long pou pwoteje tèt ou kont solèy la epi kenbe imidite nan swe ou.
 • Pa mache san chemiz pou evite boule po ak dezidratasyon.
 • Mete soulye konfòtab epi de preferans fèmen.

 

Dezè nan mitan lannwit. Tanperati ka desann nan -10°C /14°F oswa pi ba, kidonk konsidere pote:

 • Rad cho
 • Soulye konfòtab ak chosèt epè
 • Sikre oswa manje kalorik. Yo pral ede w kenbe tanperati kò ou regilye.
 • Gan pou pwoteje men w.
 • Yon flach ak alimèt

 

Fuente de información;

Información extraída de la Guía para Migrantes de Grupo Beta.